Dokumenty

Ceník 2024
Ceník 2024
Nová pravidla
Důležité informace o nových právech a povinnostech při poskytování zdravotní péče od 1.4.2012
Vnitřní řád
Vnitřní řád zdravotnického zařízení obsahuje běžné provozní postupy platné pro pacienty a personál zdravotnického zařízení
Varianty služeb
Poučení pro pacienty o rozdílech mezi základní a ekonomicky náročnější variantou některých zdravotních služeb
Rizikové služby
Seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas
Souhlas se službou
Formulář - Souhlas s poskytnutím zdravotní služby pacientovi (nutný pro poskytnutí rizikové služby)
Nesouhlas se službou
Formulář - Nesouhlas s poskytnutím zdravotní služby (vyžadován při odmítnutí očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění)
Služby bez doprovodu
Formulář - Souhlas rodičů pacienta staršího 15 let s poskytováním zdravotních služeb bez doprovodu (nutný pro poskytnutí zdravotní služby nezletilému pacientovi staršímu 15 let bez doprovodu zákonného zástupce)
Určení oprávněných osob
Formulář - Určení osob, které mohou přijímat informace o zdravotním stavu pacienta (nutný pokud nezletilého pacienta doprovází k lékaři jiná osoba než zákonný zástupce - např.babička)
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů v naší ordinaci
V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu mimo ordinační dobu se obracejte na Lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost:
Nemocnice Tábor
Kpt. Jaroše 2000, tel. 381 606 613
Po-Pá 18-22h, So-Ne 8-22h
Nemocnice Písek
Karla Čapka 589, tel. 382 772 180
Po-Pá 16-20h, So-Ne 8-20h
V případě ohrožení života volejte RZP na čísle 155
© Ordinace Kompas 2022.